POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE

JAVNE NABAVE

OPREMANJE KUHINJE U DJEČJEM VRTIĆU PČELICA

 

EV: 47/20

 

Upute za prijavitelje

 

Troškovnik

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

Odluka o poništenju postupka