Na temelju članka 8. stavak 2. Programa pomoći građanima u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima (,,Vjesnik” — službeno glasilo Grada Vrgorca broj 15/20), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca raspisuje

 

JAVNI POZIV
NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA, ZA
VLASTITU POTROŠNJU

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku

PRIJAVNI OBRAZAC

 

25. rujna 2020. – Zapisnik i rang lista

30.rujna 2020. – Odluka o odabiru