POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE

JAVNE NABAVE

IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA

 

EV: 23/20

 

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

 

Zapisnik o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju postupka