Javni poziv mjesnim odborima Grada Vrgorca

za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u

 Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2021.godinu.

JAVNI POZIV

Upute za podnositelje zahtjeva

Kriteriji bodovanja

DODATAK A – Kontrolni obrazac

DODATAK B – Prijavni obrazac

DODATAK C – Proračun projekta

 

01. listopada 2020.  – Izvješće o procjeni – prijedlog Rang liste