Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Prapatnice, Stilja, Kljenak i Duge Njive kako je očekivan prestanak opskrbe vodom tijekom noći. U proteklih nekoliko sati je došlo do novog drastičnog pada dotoka vode podzemnim tokovima na izvorište Banja što onemogućuje kontinuirano zahvaćanje vode u periodima dužim od 20 minuta a samim time i distribuciju do naselja za koje je potreban veći broj prepumpavanja vode i u kojima je vodoopskrbna mreža u najlošijem stanju. Zbog svega navedenog još jednom apeliramo na sve korisnike koji se opskrbljuju sa izvorišta Banja da racionaliziraju potrošnju vode i da istu koriste SAMO ZA OSOBNE POTREBE (Kuhinja, wc …..) a da ne zalijevaju vrtove i travnjake kako bi se omogućila opskrba vode cijelom vodoopskrbnom području.
Zahvaljujemo na razumijevanju
Komunalno d.o.o.