PREDMET NABAVE:

„Rekonstrukcija krovišta zgrade bivšeg fonda“

 

Evidencijski broj nabave:

29b/20

 

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik