GRAD VRGORAC, Jedinstveni  Upravni odjel, temeljem odredbi članka 10. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca  za razdoblje 2021. – 2023. godine („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca   broj 40/20)   objavljuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za potpore iz
Mjere 5. Potpora  za uvođenje ekološki naprednih
metoda u  poljoprivrednoj praksi
iz Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca
za razdoblje 2021. – 2023. godine

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Poziva u pdf obliku

Program potpora u poljoprivredi 2021. -2023.

Obrazac ZAHTJEVA za potpore u poljoprivredi