Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH

S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi anketno istraživanje. Pozivamo Vas ukoliko ste u mogućnosti da ispunite upitnik kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.

 

Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti samo 3-4 minute vremena. Vaši odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe s naglaskom na temu: Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19. Poveznica na Upitnik nalazi se ispod teksta:

 

Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH