Tribina za mlade – prezentacija Programa za mlade grada Vrgorca 2022-2025

 

Poštovani,

 

Grad Vrgorac je izradio prvi prijedlog Programa za mlade grada Vrgorca, te Vas ovim putem poziva na prezentaciju Programa, sa mogućnošću rasprave i predlaganja izmjena.

Program za mlade grada Vrgorca je strateški dokument koji predstavlja temelj za sve aktivnosti koje je potrebno provesti/provoditi u narednom trogodišnjem periodu koje imaju za cilj zadovoljiti potrebe i želje osoba između 15 i 30 godina na području Grada Vrgorca.

 

Predviđeno vrijeme prezentiranja je 20 minuta, nakon čega je planirana rasprava o programu sa mladima, te prikupljanje prijedloga za izmjene ili dopune predloženog Programa.

 

Nakon zaključivanja tribine o Programu za mlade, možete poslušati i kratku prezentaciju o trenutno otvorenom Pozivu za biranje članova Savjeta mladih, te postavljati sva pitanja koja Vas budu zanimala na tu temu.

 

Izrađeni Program koji će se prezentirati možete preuzeti ovdje: Program za mlade grada Vrgorca 2022 – 2025

 

Tribina će se održati u utorak, 17.01.2023., u 17h, u Poduzetničkom centru Vrgorac (konferencijska dvorana, II.kat).

 

Nadamo se što većem odazivu i iskazivanju mišljenja mladih o Vrgorcu kakvog žele stvoriti.

S poštovanjem,

Grad Vrgorac