PONOVLJENI

J A V N I   P O Z I V

redovnim studentima i polaznicima vojne i policijske akademije

sa područja grada Vrgorca za sufinanciranje troškova prijevoza

 u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

 

KLIK na poveznicu