Projektom „ E-Vrgorac – Zajedno čuvamo okoliš“ digitalizirat će se usluge koje Grad pruža građanima i unaprijedit će se postojeći načini komuniciranja i rješavanja zahtjeva od strane građana.
Ovim projektom Grad Vrgorac želi postaviti temelje dugoročne digitalizacije svojih djelatnosti i usluga koje pruža spram građana te ih konstantno unaprjeđivati. Grad implementacijom ovog projekta želi postići i instalirati digitalno rješenje kojima će dugoročno digitalizirati sve aspekte svojega djelovanja i omogućiti stvaranje
platforme za pametne gradove. Planirane aktivnosti po ovom projektu odnose se na postavljanje digitalne opreme, izradu aplikacije/platforme za centralni nadzor digitalnog rješenja i povezivanje s hardverskom opremom, uvođenje digitalnih rješenja za građane i zaposlenike Grada Vrgorca, provedbu edukacije i na aktivnosti informiranja i vidljivosti putem digitalnih medija.
U digitalizaciju ide:
– eCeste (nerazvrstane ceste)
– modul Javne prometne površine
– modul Javna parkirališta
– modul Javne zelene površine
– modul Javna rasvjeta
– modul Groblja
– modul Građevine i uređaji javne namjene
– modul prostorni planovi
– modul komunalni obveznici
– modul poljoprivredna zemljišta
-javni WEB preglednik za građane
– katastar
– panoramsko snimanje nerazvrstanih cesta
– ostalo
Vrgorac će ovim projektom povezati sustave javnih servisa, odnosno informatičkih servisa za pametne gradove sa sustavima koji su namijenjeni informiranju građana. Tako će se postići cjelina da grad nabavkom tehnologije smanji negativni utjecaj na okoliš, ali i s druge strane omogući građanima i poslovnim subjektima da takvu tehnologiju svakodnevno koriste. Dugoročno gledajući, Grad će implementirati osnovnu platformu za pametne gradove koju će nadograđivati raznim pametnim rješenjima te istu spojiti s informativnim sustavom koji će građanima biti dostupan preko sustava web stranica i mobilnih uređaja.
Svojim građanima želimo biti na usluzi jer upravo uvođenjem pametnih tehnologija i kreiranjem novih urbanih usluga život čine jednostavnijim i kvalitetnijim, a sam grad održivim i samodostatnim s manje pritiska na promet, parkiranje, zrak te u konačnici i na budžet.
Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.