JAVNI POZIV

U Proračunu Grada Vrgorca za 2024. godinu osigurana su sredstva za financiranje
programa/projekata koje provode vjerske zajednice na području grada Vrgorca, a obuhvaćaju projektne
aktivnosti koje se odnose na brigu o sakralnim i dr. objektima na području grada Vrgorca, kao i aktivnosti
vezane za obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta i drugih manifestacija.
Ukupna planirana sredstva iznose 4.000,00 € koja se mogu dodijeliti putem ovog Javnog poziva.
Za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica 4.000,00 €, okvirni broj prijava je 5, minimalan
iznos donacije 150,00 €, a maksimalan 1.500,00 €.
Javni poziv provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web
stranici Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr), šalju preporučeno poštom ili neposredno predaju u pisarnici
Grada Vrgorca , na sljedeću adresu:

Grad Vrgorac
Jedinstveni upravni odjel
Tina Ujevića 8.,
21 276 Vrgorac
uz naznaku

„Javni poziv za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica na području Grada Vrgorca za 2024. godinu– ne otvaraj“.

Dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte na e-mail adresu: grad@vrgorac.hr
Ovaj poziv je objavljen 03. travnja 2024. godine na službenoj stranici Grada Vrgorca
www.vrgorac.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave i traje do 03. svibnja 2024. godine.

Niže možete pronaći cijeli javni poziv kao i potrebne dokumente, obrasce i ostalo što je potrebno za prijavu.

JAVNI POZIV (6)

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A- opisni obrazc prijave

OBRAZAC B – obrazac proračuna

OBRAZAC C – izjava o urednom ispunjavanju ugovornih obveza

OBRAZAC D – izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo

OBRAZAC E – popis priloga (1)

OBRAZAC F – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC UGOVORA