Javni poziv mjesnim odborima Grada Vrgorca za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu.

Cilj ovog Javnog poziva je dostavljanje iskaza interesa za projektne prijedloge na područjima mjesnih odbora Grada Vrgorca s namjerom da se najbolji projektni prijedlozi uvrste u sastav Prijedloga Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu i pratećih programa Prijedloga Proračuna. Cilj Javnog poziva je aktivacija svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit svih mjesnih odbora na području Grada Vrgorca, a jasnim sustavom bodovanja izabrati najbolje projektne prijedloge koji će biti usmjereni potrebama stanovnika mjesnih odbora. Javni poziv sa iskaz interesa koncipiran je kao odgovor na potrebe mjesnih odbora s namjerom direktnog uključivanja mjesnih odbora u kreiranje Proračuna Grada Vrgorca u sferama unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture, zaštite okoliša i događaja  od značaja za lokalnu zajednicu.

 

Zahtjev se podnosi na temelju Javnog poziva mjesnim odborima za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu. Prihvatljivi podnositelj zahtjeva mogu biti jedan ili više mjesnih odbora Grada Vrgorca.

 

Javni poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrgorca i otvoren je od 10.9. 2019.godine do 15.10.2019.godine.

 

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom na protokol Grada Vrgorca, obvezno uz naznaku: „Javni poziv mjesnim odborima za 2020.godinu – NE OTVARATI“, na adresu: Tina Ujevića 8, Grad Vrgorac,21276 Vrgorac

 

1 JAVNI POZIV

2 Upute za podnositelje zahtjeva

3 Kriteriji bodovanja

4 DODATAK A – Kontrolni obrazac

5 DODATAK B – Prijavni obrazac

6 DODATAK C – Proračun projekta

 

Za sva pitanja i informacije možete se obratiti na mail grada: grad@vrgorac.hr ili na kontakt broj 021/674 – 031