Upute ponuditeljima

za nadmetanje u postupku jednostavne nabave

„Rekonstrukcija okoliša rodne kuće Tina Ujevića u Vrgorcu“ ev: 58a/20

 

Upute ponuditeljima

Građevinski troškovnik

Elektro troškovnik

Vodovod i kanalizacija troškovnik

Rekapitualcija troškovnika

 

06. svibnja 2020.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

ODLUKA o odabiru ponuditelja