Sukladno Javnom pozivu mjesnim odborima Grada Vrgorca za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u Prijedlog proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu, Klasa: 026-01/20-01/9, Urbroj: 2195/01-08/01-20-1 od 15. srpnja 2020. godine Povjerenstvo za odabir projektnih prijedloga mjesnih odbora objavljuje Izvješće o procjeni nakon postupka otvaranja, pregleda i ocjenjivanja projektnih prijedloga.

 

Izvješće o procjeni možete pregledati na poveznici Javnog poziva (LINK) ili preuzeti ovdje – Izvješće o procjeni i lista prijedloga za odabir