REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD VRGORAC

Gradonačelnik

 

objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva učenika i studenata s područja grada Vrgorca u svrhu

 ostvarivanja prava na stipendiju u školskoj/akademskoj

2020./2021. godini

 

JAVNI POZIV

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

OBRAZAC ZAHTJEVA – DEFICITARNA ZANIMANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA – MATERIJALNI STATUS

OBRAZAC ZAHTJEVA – OPĆI USPJEH

OBRAZAC ZAHTJEVA – SPORTSKA NATJECANJA

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Grad Vrgorac, Jedinstveni  upravni  odjel, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac, s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“

 

u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.