POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U
POSTUPKU JEDNOSTAVNE
JAVNE NABAVE
„IZGRADNJA IGRALIŠTA U
MILOŠIĆIMA“

EV: 04/21

 

Upute ponuditeljima

Troškovnik

Zapisnik o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda Izgradnja igrališta u Milošićima

Odluka Izgradnja igrališta u Milošićima