POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE
TINA UJEVIĆA U VRGORCU

 

Upute za prijavitelje – izmjene

Upute za prijavitelje

Građevinski troškovnik

Elektro troškovnik

Vodovod i kanalizacija troškovnik

Rekapitualcija troškovnika

 

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda_EV_58-20

 

Odluka o poništenju postupka javne nabave_EV_58-20